Sarah-Joy Zwarts2024

wat er al is
Group exhibition, Mariastraat 13 Maastricht
17.10-27.10

Plateaukunst
Group exhibition, various locations
Plateau van Margraten 
24.08-25.08

Echoes | Gestures | Threads - guest lecture Academy of Architecture Maastricht

Reversed archeology
Hoekpresentatie, Bureau Europa Maastricht


2023

A missing kind of orange
In-situ group exhibition, Antwerp

Jardins coulés / Gestures #1 (draft)
Artist Books, De Meldkamer Maastricht 

Super books fair
Represented by The Artist and The Others, Haus der Kunst, München

STEK #1
Billboard project, CC De Kimpel and surroundings of Bilzen

Lines of flight vol.2
Artist’s group zine published by KIOSK, Ghent


2022

Lines of flight vol.1
Artist’s group zine published by KIOSK, Ghent

Books by artists
Group presentation, De Meldkamer Maastricht

Super books fair
Represented by The Artist and The Others, Haus der Kunst, München


2020

Chasing flowers
Group exhibition, Coup de Ville St. Niklaas


2019

Embracing exchange
Group exhibition, St. Andrieskapel Maastricht

Come closer
Group exhibition by Forum Triangulare, Kasteel d’Aspremont-Lynden Oud-Rekem2018

The secret life of materials
Group exhibition, Make Eindhoven x Warp Art x Pennings Foundation, Eindhoven

Vitrine jeune artiste
Solo presentation, Les Brasseurs, Luik

Anonyme Zeichner
Group exhibition, Gallery Körnerpark, Berlijn


2017

Perhaps maybe in spring
Solo presentation, SEAS CC Scharpoord, Knokke-Heist

The autonomous life of things #1
Group exhibition, Beeldenstorm/Daglight, Eindhoven

Birds of passage
Solo presentation, WARP Art, St. Niklaas

Embracing exchange
Group exhibition, Sphinx, Maastricht

Jardins coulés
Solo presentation, Greylight projects, Hoensbroek

Individuele ontwikkelingsbeurs, Vlaamse overheid


2016

Open studio’s
Individual presentation, FLACC, Genk

Artist in residence
FLACC, Genk

Drawing front
Group exhibition, Drawing Centre, Diepenheim

Stroom Projectbeurs, Provincie Limburg (BE)


2015

Preludium V
Group exhibition, Drawing Centre, Diepenheim


2014

Graduation
Group exhibition, KASK, Gent

Black room, blank wall
Group exhibition, Bijloke, Gent

Masterclass Arno Kramer
Drawing Centre, Diepenheim


2013

Endline
Group exhibition, Technicum, Gent

In-situ project tekenkunst
Group exhibition, Voorkamer, Lier

I could have lived here
Group exhibition, M-Museum, Leuven


2012

Prijs Tekenkunst
Group exhibition, CC Zwaneberg, Heist-op-den-berg

Masterclass botanisch tekenen
Teylers Museum, Haarlem

Sarah-Joy Zwarts


Over
About

I’ve met with but one or two persons in the course of my life who understood the art of Walking, that is, of taking walks, - who had a genius, so to speak, for sauntering: which word is beautifully derived from “idle people who roved about the country, in the Middle Ages, and asked charity, under pretence of going à la Sainte Terre, to the Holy Land, till the children exclaimed, ‘There goes a Sainte-Terrer’, a Saunterer, a Holy-Lander”
(H.D. Thoreau, Journal II, 1851)

Na een reeks omzwervingen vestigde Sarah-Joy Zwarts (Maastricht, 1987) zich opnieuw in haar geboortestreek. Ze genoot een opleiding in zowel geschiedenis als vrije kunsten, met een bijzondere focus op tekenen. Beide disciplines combineert ze in haar beeldend werk, waarbij ze een open methodiek toepast om taal, vorm, materiaal en verhaal zo dicht mogelijk bij het onderwerp te laten aansluiten.

Zwarts gelooft dat er een grote parallel bestaat tussen de handeling van het creëren en de handeling van het ronddwalen. Door te bewegen ontsluier je immers nieuwe inzichten, die zich daaropvolgend weer tot nieuwe paden ontvouwen om te vervolgen. Het kunnen dwalen voelt als een acte de révolte, een creatieve daad.

Wat als men zich binnen dit dwalen echter richt op de dwaalbare plaats zelf? Welke dialoog ontstaat er dan tussen wandelaar en landschap? Wat vertellen zij elkaar, en in hoeverre kan dit leiden tot tastbare artefacten?

Sinds een aantal jaren richt Zwarts zich op braakliggende non-places dichtbij haar thuis (Eigenbilzen), vanuit de overtuiging dat deze sites de meest uitnodigende voorwaarden scheppen om te dwalen. Haar huidige focus ligt op een hellingflank bij het Albertkanaal, waarbij ze voornamelijk onderzoekt welk type herkenningsstructuur (baken) hier zou kunnen passen. Als een dialoog tussen zichzelf en het landschap laat ze dit object zichzelf procesmatig vormen.

Naast haar werk als beeldend kunstenaar draagt Sarah bij als docent op de Architectuur Academie Maastricht. 
After having roamed about for some time, Sarah-Joy Zwarts (Maastricht, 1987) settled back in her native region. She was educated in both history and fine arts, with a particular focus on drawing. She combines both disciplines in her visual work, where she applies an open methodology to connect language, form, material and story as closely as possible to her subjects.

Sarah-Joy believes that there is a great parallel between the act of creating and the act of wandering. After all, by moving you unveil new insights, which subsequently unfold into new paths to follow. Being able to wander feels like an act de révolte, a creative act.

What if the wanderer would focus on the wanderee? What dialogue could arise between landscape and walker? What do they tell each other, and to what extent can this lead to tangible artifacts?

For the last years, Sarah-Joy has focused on derelict non-places close to her home (Eigenbilzen), convinced that these sites create the most inviting conditions for wandering. Her current focus lies on a slope of the Albert Canal, where she mainly researches if a type of recognizable structure (beacon) could fit here, and how it would come about. As a dialogue between herself and the landscape, she allows this object to gradually shape itself during the process.

In addition to her work as a visual artist, Sarah contributes as a teacher at the Maastricht Architecture Academy.